Tečajevi za djecu od 3-8 godina

Kao roditelji, želimo najbolje obrazovanje za svoju djecu. S metodom ranog učenja jezika, sigurni smo da će naša djeca usvojiti jezik na najlakši način.

Iz tog razloga djeca se podučavaju u malim grupama s  5 do 10 polaznika za svaku dobnu skupinu. Na satu se govori isključivo španjolski jezik, svi naši profesori su kvalificirani za rad sa djecom, prošli su dodatnu posebnu edukaciju, izvorni su govornici i službeni D.E.L.E. ispitivači koji koriste mnogo zabavnih igara i aktivnosti prilikom podučavanja.

Dijete uči španjolski jezik kroz zabavu i igru već u dobi od 3 godine te uz isti program i prilagođenu metodu rada nastavlja učiti jezik sve do kraja srednjoškolskog obrazovanja. Nema prekida i stresa vezano za promjenu škole i okoline. Sa druge strane dijete ima pravo odustati od nastave u bilo kojem trenutku tijekom godine te u slučaju da promijeni mišljenje nakon nekog vremena vratiti se i nastaviti sa učenjem tamo gdje je stalo.

U dobi od 8 godina, može prvi put putovati u Španjolsku i zajedno sa roditeljem, dva tjedna pohađati nastavu španjolskog jezika u Španjolskoj. To osiguravamo, zahvaljujući programu stipendija koje imamo, čiji fond iznosi 1.020,00 eura po djetetu.

I na kraju svog obrazovanja, djeca mogu polagati D.E.L.E. ispit za dobivanje međunarodno priznate diplome. Institut za španjolsku kulturu u suradnji sa Institutom Cervantes iz Madrida osmislio je program testiranja djece te proveo isti pilot program u Hrvatskoj u 2019. godini.

Naša filozofija:

Učenje španjolskog jezika u ranom djetinjstvu djeci omogućuje da upiju španjolski na potpuno isti način kao što su naučila svoj materinji jezik s pouzdanjem i lakoćom. Na taj im se način pruža određena prednost u odnosu na one koji kasnije počnu učiti strani jezik. Djeca u ranoj dobi uče jezik kroz igru i zabavu.

Roditelji s djecom dobrodošli su na naš besplatni ogledni sat. Prijave primamo na: info@institutoespanol.com.hr

Učenje jezika:

 • potiče prirodnu dječju sposobnost učenja kroz igru,
 • njeguje djetetovu sklonost učenju,
 • proširuje djetetovo poznavanje svijeta,
 • jača djetetovu kreativnost i maštu,
 • poboljšava djetetovo samopouzdanje i samopoštovanje.

Učenje mora biti zabavno! Sustav učenja baziran je na principu da djecu uživaju u učenju stranog jezika, a uz to razvijaju i ostale intelektualne sposobnosti.

Kvalifikacije:

Program po kojem radimo verificiran je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, u skladu je sa Europskim referentnim sustavom za jezike i pažljivo je osmišljen od strane stručnjaka za jezike i podučavanje Španjolskog jezika, kao stranog jezika za djecu.  U radu s djecom rade pedagozi i diplomirani profesori španjolskog jezika, izvorni govornici iz Instituta za španjolsku kulturu i jezik.

No, nije sve u zabavi i igrama.

Naši posebno educirani predavači svoj posao shvaćaju ozbiljno i redovito se usavršavaju kroz seminare, konferencije i nove materijale za učenje uz koje su predavanja uvijek svježa i zabavna, a ujedno u skladu s najnovijim pedagoškim spoznajama.

Nekoliko informacija o programu: 

Mini španjolski temelji se na igri i primjerenim temama koje se obrađuju. Koncentracija djeteta u dobi od 3 do 8 godina traje kratko pa se aktivnosti brzo izmjenjuju. Kako bi se zadržao interes djeteta, aktivnosti se izvode u dva prostora. Nastavna cjelina traje 60 minuta.  U prvih 30 minuta izvode se aktivnosti između sve djece i odgojitelja. Riječ je o okretnim radnjama, plesu, igrama s različitim predmetima (lopta, kolut, klupe, kazališne lutke, igre natjecanja itd.). U drugih 20-30 minuta izvode se individualne pasivne aktivnosti u kojima odgojitelj može bolje pristupiti individualnom radu (crtanje, bojanje, razgovor, priča itd.).

Sve aktivnosti su u skladu s najmodernijim i najkvalitetnijim pedagoškim metodama.

U radu se potiče cjeloviti razvoj djeteta, to jest, potiče se tjelesni i psihomotorni razvoj djeteta, socio-emocionalni razvoj ličnosti, spoznajni razvoj, razvoj govora, komunikacije, izražavanja i stvaralaštva, ali i otkrivanje i razvijanje unutarnjih potencijala.

Program učenja španjolskog jezika u predškolskoj dobi provodi se u nekoliko odgojnih skupina za djecu od treće do osme godine života.

Program učenja španjolskog jezika odvija se u organizaciji i prostoru Dječjeg Vrtića Šarena Loptica (Nova Ves 3, Zagreb)  jedanput tjedno po 60 minuta, odnosno 40 sati godišnje.  

Prostori gdje se odvija nastava opremljeni su propisanom opremom za mješovitu skupinu, materijalima, sredstvima i sadržajima kako bi se omogućilo što bolje provođenje programa učenja španjolskog jezika namijenjenog za djecu predškolske dobi.

Koriste se dva prostora: jedan za igru i dinamičke aktivnosti te drugi za individualni rad s djetetom ili na relaciji dijete-dijete.

Sadržaji i aktivnosti u redovitom programu koje će dijete učiti na španjolskom jeziku:

 • moj svijet – upoznavanje, obitelj i prijatelji, zanimanja,
 • moje tijelo – dijelovi tijela, suprotni pridjevi, boje,
 • moje životinje – domaće životinje, divlje životinje, brojevi,
 • moja kuća – sobe, namještaj, stanja i radnje,
 • moja škola – školski predmeti, geometrijski oblici (kružnica, trokut), abeceda,
 • moja kuhinja – voće, povrće, okusi,
 • moja odjeća – odjevni predmeti, godišnja doba, ukusi,
 • moj rođendan – igračke, igre, jela,
 • moj grad – zgrade u gradu, prometna sredstva, prijedlozi mjesta,
 • moj park – biljke, glagoli kretanja, osjećaji.

Funkcije rada:

 • imenovanje riječi, fraza, slaganje naučenih riječi u rečenicu,
 • pozdraviti, pitati, odgovoriti na pitanje, imenovati,
 • izraziti zamolbu ili zahvalnost, izraziti osjećaje i stanja, imenovati hranu koju vole ili ne vole,
 • reagirati na zahtjev,
 • recitirati i pjevati pjesmice, igrati zajedničke igre, u paru, u manjoj skupini,
 • imenovati i čestitati blagdane,
 • igre oponašanja.

Strukture rada:

 • glagolska vremena i načini,
 • imenice s članovima,
 • zamjenice: osobne, upitne, posvojne, pokazne,
 • pridjevi,
 • prijedlozi i prilozi.

Nastavne teme odvijaju se na španjolskom jeziku. Teme će isto biti povezane s aktualnim slavljima i godišnjim dobima. Uključene aktivnosti u različitim nastavnim cjelinama će se mijenjati kako bi se zadržao interes za učenjem novog vokabulara i gramatičkih sadržaja.

Prijenos ovih sadržaja odvija se preko igre i pjesme kako bi djeca što bolje naučila primjenjivati novonaučene strukture.

Materijali kojima se djeca koriste tijekom programa pripremaju profesori za svaki sat pojedinačno, ovisno o temi koja se prema programu obrađuje.

Zašto učiti španjolski u igraonici Instituta?

 • Male grupe (5-10 djece).
 • Kvalificirani profesori i pedagozi izvorni govornici, službeni D.E.L.E. ispitivači, posebno educirani za rad sa djecom. Uz profesora pristan je i asistent, također educirani profesor i izvorni govornik, kako bi djeca dobila što više informacija od jednom.
 • Posebno osmišljeni programi, razvijeni su od strane iskusnih stručnjaka za podučavanje španjolskog jezika, sukladno Europskom referentnom sustavu za jezike, verificirani od strane Ministarstva obrazovanja i sporta.
 • Kontinuitet učenja. Omogućavamo djetetu da uči španjolski jezik po kvalitetnom programu, provjerenoj metodi uz izvrsne profesore i pedagoge od najranije dobi sve do završetka srednjoškolskog obrazovanja. Naš cilj je osigurati djeci kvalitetno obrazovanje od prvog dana učenja.
 • Prostori gdje se odvija nastava opremljeni su propisanom opremom za mješovitu skupinu, materijalima, sredstvima i sadržajima kako bi se omogućilo što bolje provođenje programa učenja španjolskog jezika namijenjenog za djecu predškolske dobi.
 • Konstantan kontakt sa djecom, također izvornim govornicima koji dolaze na igru na španjolskom jeziku.
 • Stipendije za djecu za učenje španjolskog jezika u Španjolskoj.
 • Mogućnost polaganja D.E.L.E. ispita (međunarodno priznati ispit) na kraju školovanja.