Tečajevi od A1-C2 stupnja

Prvi stupanj (A1) – pripremni stupanj

Trajanje tečaja: 120 školskih sati (dva semestra).                                  

A1 je početnički stupanj španjolskog jezika u kojem učenici prvi put dolaze u dodir sa španjolskim jezikom. Nastava se od prvog sata održava na španjolskom jeziku uz profesore koji su ujedno i izvorni govornici. Na početku A1 stupnja polaznici pitanja postavljaju na hrvatskom jeziku, dok profesor odgovor i objašnjenje pruža na španjolskom jeziku koristeći pri tome različite metode za prepoznavanje značenja njegovih riječi i rečenica.

Tijekom početničkog stupnja svaki učenik naučit će osnove španjolskog jezika i steći osnovne komunikacijske vještine: kako se predstaviti i upoznati se s nekim, kako naručiti hranu u restoranu, kako putovati i pitati za smjer, kako opisati svoj dom, ulicu, kvart, dan itd.

Nakon završenog stupnja A1 svaki će učenik biti spreman postavljati pitanja i odgovarati na pitanja o sebi, svom poslu, mjestu i zemlji u kojoj živi i boravi, o ljudima koje poznaje, obitelji i stvarima koje su prisutne u njihovom životu. Učenici će sastavljati jednostavne rečenice u sadašnjosti i sporazumijevati se u kontekstu svakodnevnih tema.

Zašto je potrebno 120 sati nastave za A1 razinu?

Prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ) svaka se razina sastoji od 120 sati kako bi se što bolje usvojio sadržaj. Broj sati može se smanjiti na 80 ako se radi o učenju u zemlji govornog područja jezika koji se uči.

Kaže se da se brzo zaboravi ono što se na brzinu nauči. Prema tome, razlikujemo učenike koji na početku učenja ne poznaju jezik (A0) i one koji su se s jezikom već susreli. Na početku učenja španjolskog nije teško naučiti gramatiku ni vokabular – to dolazi kasnije na višim razinama kada se uče prošla glagolska vremena i konjuktiv – na početku je najteže naviknuti se na slušanje i proizvodnju rečenica na španjolskom. Kako bi to postigli, logično je da učenici koji nemaju predznanje španjolskog jezika na početku trebaju više vježbe od učenika koji već nešto znaju. Na ovaj način želimo izgraditi temelj učeći preko praktičnih stvarnih situacija kako bi učenici lako svladali sadržaje viših razina te kako bi od prvog dana mogli koristiti španjolski jezik.

Osposobljavanje za stjecanje diplome D.E.L.E. A1

Drugi stupanj (A2) – temeljni stupanj

Trajanje tečaja: 120 školskih sati (dva semestra).  

Na drugom (A2) stupnju učenici uče kako se snaći u različitim situacijama u svakodnevnom životu, kao npr. u prometu, kupnji ili na putovanju. Uče kako dobiti jednostavne povratne informacije u svakodnevnoj komunikaciji.

Nastava se bazira na aktivnoj konverzaciji, uče se vještine razumljivog izražavanja, obraća se pažnja na naglasak, razmjenjuju se ideje i informacije na razini svakodnevnih tema. Uči se upotreba volim/ne volim, sviđa mi se/ne sviđa mi se. Uči se izražavanje i opisivanje prošlosti i budućnosti.

Osposobljava za stjecanje diplome D.E.L.E. A2

Međustupanj – preintermedio

Trajanje tečaja: 120 školskih sati (dva semestra).  

Tečaj preintermedio namijenjen je polaznicima koji govore i dobro razumiju španjolski jezik te znaju koristiti osnovna glagolska vremena, ali imaju problema sa zahtjevnijom gramatikom, na primjer s upotrebom i razlikom između glagola ser i estar, razumijevanjem razlike između prošlih vremena i imperativa.

Ti polaznici, unatoč dobrom razumijevanju i govoru, prilikom upotrebe gramatičkih struktura u govoru rade greške te ne vladaju u potpunosti s ukupnim fondom riječi koji bi trebali moći koristiti.

Na kraju preintermedio tečaja svaki polaznik moći će komunicirati na jednostavan i rutinski način i direktno izmjenjivati informacije o poznatim temama i aktivnostima. Također, bit će u stanju nositi se s kratkim razmjenama informacija u društvu upotrebljavajući gramatičke strukture stupnja A2.

Zahvaljujući tome, polaznik će steći samopouzdanje te će moći razmjenjivati informacije i komunicirati s lakoćom u rutinskim aktivnostima kao što su putovanja, kupovina, razmjena ideja i sl.. Na tečaju će se uz gramatiku vježbati aktivnosti interaktivnog sadržaja u svrhu razvoja vokabulara svakog pojedinog polaznika. Idući stupanj koji polaznici mogu upisati je B1, gdje će biti usmjereni na zahtjevniju vrstu gramatike (indikativ i konjunktiv).

Treći stupanj (B1) – prijelazni stupanj

Trajanje tečaja: 120 školskih sati (dva semestra).

Na trećem (B1) stupnju učenici uče održavati komunikaciju i izražavati se u raznim situacijama. Uče kako izraziti svoje mišljenje te rješavati svakodnevne probleme. Uče kako napraviti rezervacije, kako voditi neobavezne razgovore, pregovarati o uvjetima kupnje, organizirati određene događaje itd.

Nakon završenog trećeg (B1) stupnja svaki učenik može se s lakoćom pismeno i usmeno izražavati na španjolskom, izlagati probleme, voditi složene razgovore, pregovarati, opisivati prošlost, davati upute itd.

Na B1 stupanj mogu ići samo oni polaznici koji su završili A2 stupanj u Institutu sa odličnim rezultatima te su savladali sva glagolska vremena i koriste jezik bez poteškoća.

Manje uspješni stali polaznici, obavezni su pristupiti, prije B1 stupnja, A2+ stupnju kako bi dodatno razvili konverzacijske vještine i savladali sva prošla vremena.

Također, B1 stupanj mogu pohađati polaznici koji su prije učili španjolski u nekoj drugoj školi, ali testiranjem znanja od strane našeg službenog D.E.L.E. ispitivača je utvrđeno da su spremni za B1 stupanj.

Osposobljava za stjecanje diplome D.E.L.E. B1

Međustupanj – preavanzado

Trajanje tečaja: 60 školskih sati (dva semestra).

Tečaj preavanzado namijenjen je polaznicima koji vrlo dobro govore i razumiju španjolski jezik, ali ponekad imaju problema s upotrebom nesvakodnevnog rječnika u nepoznatim situacijama i ispravnom upotrebom glagolskih vremena.  Takvi polaznici mogu s lakoćom voditi razgovor, pisati i razumjeti jednostavno pisane tekstove, ali ne mogu pratiti niti razumjeti zahtjevniju konverzaciju. Na kraju preavanzado tečaja, svaki polaznik moći će sudjelovati u dugim razgovorima, pisati i razumjeti većinu tekstova, uključujući jednostavne eseje, prezentacije i lekture. Također, moći će sudjelovati u diskusijama i pri tome upotrebljavati gramatičke strukture stupnja B1. Zahvaljujući tome, polaznik će steći samopouzdanje te će u zahtjevnim situacijama kao što su izražavanje vlastitog mišljenja, opisivanje osjećaja, razgovor o mogućim situacijama, teorijama i sl., komunicirati s lakoćom. Tijekom tečaja vježbat će se čitanje i istraživanje informacija kako bi svaki polaznik usvojio i razvio poseban fond riječi, izjava i rečenica te gramatika B1 stupnja. Idući stupanj koji polaznici mogu upisati je stupanj B2, na kojem će imati priliku sudjelovati  u strukturom zahtjevnim razgovorima, pisati (zahtjevnije) tekstove i razumjeti većinu tekstova, uključujući  službene, specijalizirane i profesionalne dokumente.

Četvrti stupanj (B2.1, B2.2) – samostalni stupanj

Trajanje tečaja: 240 školskih sati (četiri semestra).

Četvrti (B2) stupanj omogućit će svakom učeniku da stekne sposobnost učinkovitog razgovaranja, slaganja argumenata, održavanja debata, raspravljanja o hipotetskim situacijama i pregovaranja na kvalitetnoj razini.

Svaki učenik nakon završenog B2 stupnja može s lakoćom voditi razgovore zato što posjeduje svijest o jeziku i spreman je sam ispravljati pogreške zahvaljujući opširnom gramatičkom znanju.

Osposobljava za stjecanje diplome D.E.L.E. B2

Peti stupanj (C1) – napredni stupanj

Trajanje tečaja: 120 školskih sati (dva semestra).

Zahvaljujući stečenom znanju na prijašnjim stupnjevima, peti (C1) stupanj omogućuje učeniku laganu i spontanu komunikaciju. Učenik na C1 stupanju proširuje svoje konverzacijske vještine.

Nakon završenog C1 stupnja svaki učenik posjeduje vještinu da spontano komunicira, ima razvijenu vještinu govora koja je pravilno strukturirana te ima odgovarajući vokabular za vođenje složenih razgovora.

U idealnom slučaju, C1 stupanj bi trebao biti završen tek nakon što učenik dobije priliku određeno vrijeme provesti u zemljama španjolskog govornog područja.

Osposobljava stjecanje diplome D.E.L.E. C1

Međustupanj – avanzado

Trajanje tečaja: 60 školskih sati (dva semestra).

Tečaj avanzado namijenjen je polaznicima koji govore i razumiju španjolski jezik sukladno C1 stupnju, ali imaju problema s upotrebom gramatičkih struktura i nesvakodnevnog rječnika u nepoznatim situacijama. Takvi polaznici mogu s lakoćom voditi razgovor, pisati i razumjeti pisane tekstove, ali ne mogu pratiti niti razumjeti zahtjevnu konverzaciju. Na kraju avanzado tečaja, svaki polaznik moći će sudjelovati u dugim razgovorima, pisati i razumjeti skoro sve tekstove, uključujući strukturno zahtjevne eseje, prezentacije i lekture.

Također, moći će sudjelovati u diskusijama i pri tome upotrebljavati gramatičke strukture stupnja C1. Zahvaljujući tome, polaznik će steći samopouzdanje te će u zahtjevnim situacijama kao što su izražavanje vlastitog mišljenja, opisivanje osjećaja, razgovor o mogućim situacijama, teorijama i sl., komunicirati s lakoćom. Tijekom tečaja vježbat će se čitanje i istraživanje informacija kako bi svaki polaznik usvojio i razvio poseban fond riječi, izjava i rečenica te gramatika C1  stupnja. Idući stupanj koji polaznici mogu upisati je stupanj C2, na kojem će imati priliku sudjelovati  u strukturom vrlo zahtjevnim razgovorima, pisati (zahtjevne) tekstove i razumjeti iste, uključujući  službene, specijalizirane i profesionalne dokumente.

Šesti stupanj (C2) – vrsni stupanj

Trajanje tečaja: 120 školskih sati (dva semestra).

Na šestom (C2) stupnju učenik stječe najviši nivo znanja španjolskog jezika koji uključuje ovladavanje kolokvijalnim izrazima i frazama, mehanizme preinake govora i idiomatske izraze.

Komunikacijske vještine razvijaju se putem radionica na kojima učenici vježbaju svoj španjolski kroz aktivnosti bazirane na zanimljivim temama koje omogućuju dodatno razvijanje jezika.

Kao i C1, C2 stupanj je u potpunosti završen tek nakon što učenik dobije priliku određeno vrijeme provesti u zemljama španjolskog govornog područja.

Osposobljava za stjecanje diplome D.E.L.E. C2