Raspored grupa

Nastava za bebe od 1-3 godina održava se u vrtiću Šarena Loptica (Nova Ves 3, Zagreb),

Termini održavanja nastave:

U pripremi….

Nastava za djecu od 3-8 godina održava se u vrtiću Šarena Loptica (Nova Ves 3, Zagreb),

Termini održavanja nastave:

Petak

18.15-19.15 sati. – djeca od 3-5 godina.

19.30-20.30 sati.- djeca od 6-8 godina.


Nastava za školarce od 9-16 godina održava se u Institutu za španjolsku kulturu i jezik (Draškovićeva 57, Zagreb).

Termini održavanja nastave:

Subota

09.00-10.30 sati.

10.40-12.10 sati.

12.25-13.55. sati

Nastava za srednjoškolce od 16-19 godina održava se u Institutu za španjolsku kulturu i jezik (Draškovićeva 57, Zagreb).

Termini održavanja nastave:

Ponedjeljak i srijeda

20.30-22.00 sata.

Utorak i četvrtak

20.30-22.00 sata