Online nastava za školarce

Grupna online nastava putem Skypea za školarce održava se putem Skypa, sa profesorom izvornim govornikom i službenim D.E.L.E. ispitivačem.

Termini su fiksni te se nastava održava po unaprijed određenom rasporedu. Nastava se održava u malim grupama od 4-6 polaznika.

Nastava se sastoji od dva djela:

  • 60 minuta sa profesorom putem Skypa gdje se radi interakcija i konverzacija.
  • 30 minuta online audio i video materijala, vježbi koje svaki učenik sam rješava i šalje profesoru na pregled i ispravak.

Nastava za školarce od 9-16 godina održava se 1x tjedno po 60 minuta, dok preostalih 30 minuta djeca rade samostalno na materijalima koje dobiju od profesora.

Fond sati: 40 školskih sati putem Skypa + 20 školskih sati online putem dodatnih materijala. Kakav je program?

Nastavni program je jednak kao i nastavni program za djecu koja nastavu pohađaju unutar učionica sa razlikom u koncepciji same nastave.

Za više informacija o programu pogledajte dio – tečajevi za djecu od 9-16 godina– .

Redovna nastava u učionicama odnosno svaka nastavna jedinica se po programu sastoji od interakcije sa profesorom te pismenih vježbi, video i audio materijala, ručnih radova, zadataka, čitanja sa razumijevanjem i slično. Sve te aktivnosti se tijekom 90 minuta nastave izmjenjuju kako bi se ostvarila dobra dinamika unutar učionice.

Online nastava je podijeljena na dva dijela: prvi dio je interakcija sa profesorom putem Skypa koja traje 60 minuta. Drugi dio online nastave (30 minuta) su upravo vježbe koje i polaznici unutar učionica rade sami (zadatci za vježbanje, čitanje sa razumijevanjem, gledanje videa, slušanje nekog audio materijala, izrada nečega i slično).

Zašto je tako nastava koncipirana?

Za vrijeme trajanja online nastave nema smisla da profesor čeka i gleda djecu dok ispunjavaju listić sa zadatcima i čitaju neki tekst, koji nakon ispune trebaju poslati putem maila na ispravak. Također, neke od aktivnosti bi bilo nemoguće provoditi zbog kvalitete zvuka i slike (video i audio materijali). Na tom drugom djelu nastave, djeca zapravo rade iste stvari koje bi radili i učionici bez pomoći profesora te nije potrebno da im roditelji pomažu. 

Djeci je bilo teško održati koncentraciju svih 90 minuta online dok se aktivnosti izmjenjuju, također, puno više vremena se gubilo na čekanje dok netko završi sa zadatkom, čitanjem i slično te se sama konverzacija smanjila.

Što je potrebno za provođenje nastave?

Za provođenje nastave potrebno je dijete ima pristup računalu i internetu, Skype račun te udžbenik, radnu bilježnicu.