F.A.Q. roditelja djece od 9-16 godina

Upisi na tečajeve španjolskog jezika za djecu od 9-16 godina


Kada se održavaju redovni upisni rokovi? 

Institut održava upise za djecu tijekom ranog upisnog roka u svibnju i lipnju te tijekom redovnog upisnog roka u rujnu.

Gdje se održavaju upisi?

Upisi za djecu održavaju se u Institutu za španjolsku kulturu i jezik, u Draškovićevoj 57.

Što su to rani upisi? 

Rani upisi su upisi za postojeće polaznike za iduću akademsku godinu i održavaju se svibnju (na kraju svake akademske godine).  Na ranim upisima svi postojeći polaznici mogu iskoristiti mogućnost popusta od 20-25% .

Što je sve potrebno ponijeti za upis?

Prilikom upisa na tečaj španjolskog jezika trebate platiti upisninu odnosno administrativne troškove i imati kod sebe svoj OIB.

Kada točno počinju tečajevi?

Tečajevi počinju uvijek u tjednu po završetku upisa (u listopadu) i završavaju u lipnju. O početku tečaja, informirat ćemo Vas na upisu. O tome ćemo Vas obavijestiti i pismenim putem.

Gdje se održava nastava?

Nastava za djecu od 9-16 godina starosti održava se u Institutu, na adresi Draškovićeva 57.

Jesu li materijali potrebni za rad uključeni u cijenu tečaja?

U cijenu tečaja uključeni su svi dodatni materijali.

Udžbenik i radna bilježnica nisu uključeni u cijenu.

Prati li program tečaja školsku godinu?

Naši programi tečajeva prate školsku godinu maksimalno koliko možemo to organizirati.

Kada su praznici?

Institut ima organizirane praznike za Božić i Novu godinu (tri tjedna) te za Uskrs (jedan tjedan).

Za točne datume možete provjeriti kalendar objavljen na našoj web stranici.

Ako je dijete učilo španjolski ranije, mora li napraviti testiranje stupnja ili  je diploma iz druge škole dovoljna?

Institut za španjolsku kulturu i jezik, jedini u Hrvatskoj radi prema programu Europskog referentnog sustava za jezike poštujući sve smjernice (program, obrazovanje profesora izvornih govornika, literatura, itd..) i iz tog razloga potrebno je napraviti testiranje stupnja prilikom upisa, bez obzira što dijete posjeduje diplomu iz druge škole. Testiranje radimo kako bismo provjerili točno znanje sukladno našem programu i smjestili Vaše dijete u najbolju moguću grupu za njega/nju.

Kako su grupe organizirane?

Grupe za djecu od 9-16 godina starosti organizirane su po dobi djeteta i stupnju znanja.

Koliko su velike grupe?

Grupe su formirane od 4-10 učenika.

Koja je točno dobna granica za upis djeteta na tečajeve koji se održavaju u Institutu?

Dobna granica nam je zapravo upisani treći razred osnovne škole. Dijete može imati i 8 godina, ali ako je upisao treći razred osnovne škole, može početi pohađati nastavu u Institutu.

Zašto djeca tek u trećem razredu osnovne škole mogu početi pohađati tečajeve u klupama u Institutu?

Razlog tome je što djeca do trećeg razreda osnovne škole, ne uče glagole, stoga dok ih ne upoznaju na materinjom jeziku, nije moguće da ih uče niti na stranom jeziku. Također, djeca u drugom osnovne škole tek uče pisana slova, a potrebno je da ih znaju već kada počinju učiti španjolski kod nas u Institutu.

Gdje mogu saznati sve cijene za tečaj?

Na našoj web stranici; www.tecajspanjolskog.com objavljene su cijene svih tečajeva u rubrici; cjenik.

Koliko traje svaki pojedinačni stupanj?

Svaki stupanj od početničkog A1 do naprednog C2, sukladno Europskom referentnom sustavu za jezike traje 120 školskih sati, odnosno četiri semestra za djecu.

Kada se održava nastava za djecu?

Nastava za djecu održava se jednom tjedno po dva školska sata.

Za točne termine održavanja nastave provjerite raspored grupa objavljen na našoj web stranici.

Zašto svake godine moje dijete ima drugog profesora?

Jer mi radimo prema programu Europskog referentnog sustava za jezike, poštujući sve smjernice i svi naši programi su prilagođeni D.E.L.E. ispitima (jedinom međunarodno priznatom ispitu iz španjolskog jezika na svijetu). Na B1 stupnju polaznici moraju znati odakle govornik dolazi, samo po slušanju dijaloga, a to je nemoguće osim ako polaznik ne uči jezik sa profesorima izvornim govornicima sa različitih područja španjolskog govornog područja. Iz tog razloga, rotaciju profesora radimo redovito i na taj način osiguravamo polaznicima mogućnost ispunjavanja jednog dijela usmenog ispita za D.E.L.E.

Koliko iznosi cijena udžbenika i radne bilježnice i jesam li dužan kupiti ga u Institutu?

Cijena udžbenika i radne bilježnice ovisi o cijeni koju određuje dobavljač.

Udžbenik niste dužni kupiti u Institutu. Isti udžbenik može se naručiti po istoj cijeni i u knjižarama.

Kada moram platiti udžbenik?

Prvi dan nastave. Plaćanje vršite direktno kod profesora u učionici. Udžbenik ne možete dobiti dok ne izvršite plaćanje.

Može li firma platiti tečaj za moje dijete?

Da. Institut za španjolsku kulturu izdati će R1 račun pravnoj osobi koja je platila tečaj sa napomenom da pravne osobe nemaju pravo na popuste za članstvo te dijete koje nije član Instituta nema pravo na stipendiju.

Mogu li odbiti PDV?

Ne. Institut nije u sustavu PDV-a

Može li moje dijete biti član Instituta, ako moja tvrtka plati tečaj?

Ne.


Raskid ugovora za tečaj


Imam li pravo na probni sat, kako bi dijete uopće vidjelo sviđa li mu se učiti španjolski?

Sukladno ugovoru, koji sklapate sa Institutom prilikom upisa na tečaj španjolskog jezika, imate pravo odustati od ugovora deset dana od dana potpisivanja istog, odnosno deset dana od početka tečaja.

Što ako odlučim tijekom godine ispisati dijete sa tečaja španjolskog?

Za raskid ugovora tijekom godine, potrebno je poslati zahtjev za raskidom ugovora , sa napomenom da će izvanredni raskid ugovora biti odobren sa datumom kada je zahtjev poslan, samo i isključivo, ako je riječ o izvanrednim okolnostima koje niste mogli predvidjeti prilikom upisa.

Kako zatražiti izvanredni ispis s tečaja?

Ako polaznik smatra da su nastupile okolnosti koje on nije mogao predvidjeti prilikom upisa na tečaj i zbog kojih mora odustati od tečaja, može putem e-maila zatražiti izvanredni odustanak od tečaja.

“Korisnik može zbog izvanrednih okolnosti koje nije mogao predvidjeti prilikom sklapanja ugovora  odustati od ugovora, ali je tada dužan pismenim putem obavijestiti Institut i  zatražiti dozvolu za izvanrednim raskidom ugovora. 

Korisnik je dužan dostaviti zahtjev elektronskim putem na mail adresu: info@institutoespanol.com.hr ili na adresu: Draškovićeva 57, 10000 Zagreb.

Institut je dužan u roku od 15 radnih dana donijeti odluku o predmetu u kojem se traži izvanredni raskid ugovora. Ukoliko Institut donese pozitivnu odluku (dopušten raskid ugovora zbog opravdanosti razloga), ugovor se raskida sa datumom kada je Institut zaprimio zahtjev za izvanrednim raskidom ugovora. Korisnik je u tom slučaju dužan platiti sve dospjele obaveze prema Institutu do dana zatraženja izvanrednog raskida ugovora.” – OUP

Imam li pravo na žalbu na odluku Instituta o raskidu ugovora?

Ukoliko smatrate da Institut nije uzeo sve relativne činjenice u obzir, prilikom donošenja odluke, ili Vi niste naveli detaljno sve razloge, imate pravo na žalbu. Žalbu šaljete na isti način kao i zahtjev za raskidom ugovora (na mail: info@institutoespanol.com.hr)

Vaš će predmet odbor Instituta pomno pregledati i donijeti konačnu odluku.

Nakon donošenja odluke na žalbu, nova žalba nije moguća.

Što ako sam upisao dijete na tečaj, a iz određenog razloga nije bilo u mogućnosti ni početi pohađati tečaj?

Sukladno ugovoru koji potpisujete prilikom upisa na tečaj, imate pravo na ispis u roku od 10 dana od potpisivanja tečaja, odnosno od početka tečaja.


Informacije o tečajevima za djecu od 9-16 godina


Koliko traje tečaj španjolskog jezika za dijete tijekom godine?

Prema programu, tečajevi traju 30 tjedana i održavaju se od listopada do lipnja.

Koliko sati sadrži tečaj španjolskog jezika tijekom godine?

Djeca od 9-16 godina starosti tijekom godine imaju 60 školskih sati. Tečaj se održava jednom tjedno po 90 minuta.

Može li Institut izdati potvrdu o pohađanju tečaja za školu?

Naravno. Potrebno je navedenu potvrdu zatražiti putem maila i referada će izdati potvrdu.

Na koji način ću dobiti informaciju o napretku svog djeteta?

Za djecu stariju od 8 godina starosti, informaciju dobivate putem maila od strane referade, sukladno izvještaju profesora.

Institut za španjolsku kulturu i jezik u svrhu što boljeg informiranja roditeljima šalje na mail ispite i rezultate, izvještaj o usmenom ispitu, informacije o nedolascima i informacije o domaćim zadaćama te organizira konzultacije za roditelje.

U subotu je bio praznik i djeca nisu imala nastavu španjolskog jezika. Što je sa odradom propuštenog?

Institut, vodi računa o akademskom kalendaru. Kalendar se sastavlja unaprijed i objavljuje na web stranicama Instituta. U taj su kalendar unaprijed uvršteni svi praznici i edukacije profesora (koje se održava jednu subotu tijekom godine) i njihove odrade. U slučaju bolesti profesora, o odradi bit ćete kao roditelj informirani.

Što ako je dijete izostalo sa nastave, kako će saznati što ima za domaću zadaću?

Svaki učenik dobiva pristup One Drive folderu u kojem se nalaze svi materijali s nastave kao i informacije vezano za domaće zadaće.

Što ako dijete propusti mini test ili ispit?

Dijete može naknadno doći pisati mini test i/ili ispit tijekom tjedna. O terminu se možete dogovoriti sa osobom koja je zadužena za koordinaciju studenata.

Što ako dijete propusti završni ispit?

Ukoliko su razlozi za propuštanje završnog pismenog ili usmenog ispita opravdani, omogućiti ćemo djetetu drugi besplatni izlazak na ispit.

Što su to radionice? Jesu li prigodne za djecu?

Radionice Institut za španjolsku kulturu i jezik održava svaka dva tjedna u suradnji sa izvornim govornicima koji žive u Zagrebu i specijalizirani su za određeno područje i namijenjene su punoljetnim polaznicima tečaja. Radionice za djecu, Institut organizira u sklopu redovne nastave španjolskog jezika.

Kako su organizirani stupnjevi za djecu? 

 • A1-1 – za djecu do 15 godina
 • A1-2- za djecu do 15 godina
 • A1- za djecu stariju od 15 godina
 • Principiante
 • A2-1 – za djecu do 15 godina
 • A2-2 – za djecu do 15 godina
 • A2- za djecu stariju od 15 godina
 • Preintermedio
 • B1-1 – za djecu do 15 godina
 • B1-2 – za djecu do 15 godina
 • B1- za djecu stariju od 15 godina
 • Preavanzado
 • B2-1
 • B2-2
 • Srednja konverzacija – opcionalno
 • C1
 • Avanzado
 • C2
 • Napredna konverzacija

Stipendije za djecu za djecu od 9-16 godina


Imaju li djeca pravo na stipendiju?

Djeca od 9-16 godina starosti imaju pravo na dobivanje stipendije, bez obzira na stupanj znanja.

Koji su uvjeti za stipendiju?

Uvjeti za dobivanje stipendije su;

 • Prijava roditelja za stipendiju za dijete. Prijavu za stipendiju, svaki roditelj radi samostalno na način da na mail adresu: info@institutoespanol.com.hr pošalje mail sa svojim osobnim podacima (ime, prezime dijeta, broj telefona i mail adresa roditelja te vrsta tečaja kojeg pohađa u Institutu). U predmetu maila potrebno je naznačiti „prijava za stipendiju“
 • Članstvo u Institutu (fizičke osobe).
 • Upisan tečaj za djecu po programu od 8-16 godina starosti.
 • Redoviti dolazak na nastavu.
 • Redovito pisanje domaće zadaće.
 • Zalaganje na nastavi.

Ukoliko dijete dobije stipendiju, što ona uključuje i koje troškove pokriva?

Stipendija uključuje sve troškove tečaja španjolskog jezika u trajanju do dva tjedna u Španjolskoj. Stipendija ne pokriva troškove prijevoza i smještaja, kao ni trošak upisnine koji iznosi 100 eura.

Tko prati djecu na putovanju?

Djecu do 16 godina prate roditelji ili osoba koju roditelj izabere.

Također, svi roditelji, čija su djeca dobila stipendiju, ukoliko žele, mogu dobiti stipendiju i za sebe od Instituta.


           Plaćanje tečaja za djecu od 9-16 godina


Na koji sve način mogu platiti upisani tečaj?

Tečaj možete platiti na rate, putem 8 uplatnica koje dobijete u referadi prilikom upisa ili odjednom.

Plaćanje možete vršiti u referadi Instituta (za vrijeme njezinog radnog vremena), Internet bankarstvom ili u poslovnicama banke i pošte.

Izgubio sam uplatnice, što sada?

Zatražite nove uplatnice u referadi i mi ćemo Vam izdati nove uplatnice.

Na koliko rata mogu platiti tečaj?

Tečaj možete platiti najviše na 9 rata.

Dobio sam 9 uplatnica, mogu li platiti isti mjesec iznos za više mjeseci odjednom? 

Naravno.

Što ako sam se uključio naknadno u grupu, trebam li platiti punu cijenu?

Polaznici koju upisuju tečaj naknadno, plaćaju onaj iznos sukladno broju sati koji će pohađati.

U nekim mjesecima (npr. prosinac i lipanj) djeca nemaju cijeli mjesec nastavu, zašto su u tim mjesecima rate za tečaj u punom iznosu?

Ukupna cijena tečaja je podijeljena jednolično na ukupan broj rata (8 rata), ne na broj sati, stoga svaki mjesec plaćate jednoličan iznos, bez obzira na realan broj sati koji imate u tom mjesecu.

Tečaj španjolskog jezika je usluga koju pruža Institut i u ugovornom smislu čini cjelovitu i nedjeljivu uslugu.

Što ako dijete ne dođe jedan mjesec na nastavu zbog bolesti ili nekog drugog razloga, moram li taj mjesec platiti tečaj?

Tečaj ste dužni platiti, sve dok je Vaše dijete polaznik tečaja.

Ukoliko zatražite ispis sa tečaja i isti Vam se odobri, dužni ste platiti samo one obroke koji su dospjeli na naplatu.

Kada je dospijeće svake pojedinačne uplate?

Prvog u mjesecu.

Ja plaću dobivam 10-og u mjesecu, što da radim? 

Obavijestite nas o tome i napraviti ćemo sve da Vam izađemo u susret kao roditelju.

Dobio sam obavijest na mail da nisam platio ratu za tekući mjesec. Što to znači?

Ukoliko ste zaprimili obavijest u kojoj Vas obavještavamo da ste dužni podmiriti dugovanje za tekući mjesec, provjerite jeste li uplatu izvršili.

Ukoliko jeste, povratno nas kontaktirajte. Ponekad se dogodi da Vašu uplatu naš sustav ne evidentira iz različitih razloga (za vas je platio netko drugi, nije upisan ili je pogrešno upisan poziv na broj odobrenja i sl.).

Ukoliko uplatu niste izvršili, slijedite upute zadane u obavijesti.

Važno je znati, ukoliko ste zaprimili takav mail, on je namijenjen Vama i nemojte ga ignorirati.

Ignoriranje takve obavijesti može dovesti do negativnih posljedica, a jedna od njih je nemogućnost sudjelovanja na nastavi.


Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte

na +385 1 46 23 481

ili putem maila: info@institutoespanol.com.hr